Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel
KVK nummer
618342700000
Dossier nummer
61834270

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie voert sinds 2015 de pensioenregeling uit voor de bedrijven die zijn aangesloten bij de Nederlandse Zuivelorganisatie. Daarnaast zijn er enkele zuivelverwante ondernemingen die zich vrijwillig bij pensioenfonds Zuivel hebben aangesloten. Er zijn in totaal zo’n 13.740 (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van 23 werkgevers. Het belegd vermogen bedraagt € 638 miljoen (Q2 2021).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten