Stichting IKEA Pensioenfonds
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Stichting IKEA Pensioenfonds
KVK nummer
342836380000
Dossier nummer
34283638

Stichting IKEA Pensioenfonds verzorgt de pensioenregeling voor de circa 16.830 (voormalig) medewerkers en gepensioneerden van IKEA Nederland en aangesloten ondernemingen. Het belegd vermogen bedraagt € 664 miljoen (2020).


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten