Metro Pensioenfonds
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Metro Pensioenfonds
KVK nummer
411794630001
Dossier nummer
41179463

Metro Pensioenfonds is het ondernemingspensioenfonds voor groothandel Makro Nederland. Het fonds verzorgt de pensioenregeling voor de circa 11.510 (gewezen) medewerkers en gepensioneerden. Het belegd vermogen bedraagt € 731 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten