Molenaarspensioenfonds
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Molenaarspensioenfonds
KVK nummer
411494650000
Dossier nummer
41149465

Molenaarspensioenfonds regelt de pensioenvoorziening voor de circa 11.880 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van 147 ondernemingen in de graanbewerkende en -verwerkende industrie. Het belegd vermogen bedraagt € 392 miljoen (2019).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten