NN CDC Pensioenfonds
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
NN CDC Pensioenfonds
KVK nummer
589092650000
Dossier nummer
58909265

NN CDC Pensioenfonds voert sinds 1 januari 2014 de pensioenregeling uit voor de circa 11.850 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van de NN Group. Het belegd vermogen bedraagt € 954 miljoen (Q1 2021).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten