Ondernemingspensioenfonds MN Services
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Ondernemingspensioenfonds MN Services
KVK nummer
411502950000
Dossier nummer
41150295

Pensioenfonds MN verzorgt de pensioenregeling voor de circa 2.760 (gewezen) medewerkers en gepensioneerden van MN Services. Het belegd vermogen bedraagt € 656 miljoen (2020). Het fonds overweegt de regeling bij een andere pensioenfonds onder te brengen (oktober 2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten