Pensioenfonds Abbott Nederland
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Abbott Nederland
KVK nummer
050701050000
Dossier nummer
05070105

Pensioenfonds Abbott Nederland is de uitvoerder van de pensioenovereenkomst voor de circa 3.440 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van gezondheidszorgbedrijf Abbott Nederland en gelieerde bedrijven. Het belegd vermogen bedraagt € 575 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten