Pensioenfonds Achmea
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Achmea
KVK nummer
302013240000
Dossier nummer
30201324

Pensioenfonds Achmea voert de pensioenregelingen uit voor de circa 38.855 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van de aangesloten werkgevers Achmea Interne Diensten, Achmea, InShared Holding en InShared Nederland. Het belegd vermogen bedraagt € 8,2 miljard (2022).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Mandatennieuws

Performance

Vermogensbeheerkosten