Pensioenfonds Alliance
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Alliance
KVK nummer
411997760001
Dossier nummer
41199776

Pensioenfonds Alliance voert het pensioenreglement voor zo’n 5.530 deelnemers, oud-deelnemers en pensioengerechtigden van Nestlé Nederland, Nespresso Nederland en Galderma Benelux. Het belegd vermogen bedraagt € 764 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten