Pensioenfonds Aon Groep Nederland
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Aon Groep Nederland
KVK nummer
411258250000
Dossier nummer
41125825

Pensioenfonds Aon Groep voert de pensioenregeling uit voor de circa 3.210 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van de Aon Groep Nederland. Het belegd vermogen bedraagt € 908 miljoen (Q3 2021). Het fonds wilde de pensioenrechten onderbrengen in België, maar zag daar eind 2019 van af en beraadt zich sindsdien op zijn toekomst.


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten