Stichting Pensioenfonds Astellas
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Stichting Pensioenfonds Astellas
KVK nummer
411684420000
Dossier nummer
41168442

Stichting Pensioenfonds Astellas verzorgt de pensioenregeling van de circa 1.910 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van de Nederlandse vestiging van de farmaceutische onderneming Astellas. Het belegd vermogen bedraagt € 351 miljoen (2018).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten