Pensioenfonds Avebe
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Avebe
KVK nummer
410152590000
Dossier nummer
41015259

Pensioenfonds Avebe verzorgt de pensioenregeling voor de circa 4.100 (gewezen) medewerkers en gepensioneerden van aardappelverwerkingsbedrijf Avebe. Het belegd vermogen bedraagt € 342 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten