Pensioenfonds Avery Dennison
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Avery Dennison
KVK nummer
411664150000
Dossier nummer
41166415

Pensioenfonds Avery Dennison verzorgt de pensioenregeling van de circa 2.160 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van multinational Avery Dennison. Het belegd vermogen bedraagt € 499 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten