Pensioenfonds B&S
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds B&S
KVK nummer
020914450000
Dossier nummer
02091445

Pensioenfonds B&S verzorgt de pensioenregeling voor de circa 1.290 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van B&S, groothandel in luxe consumentengoederen. Het belegd vermogen bedraagt € 50 miljoen (2019).

Het  fonds onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor aansluiting bij een apf.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten