Pensioenfonds Blue Sky Group
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Blue Sky Group
KVK nummer
341674730000
Dossier nummer
34167473

Pensioenfonds Blue Sky Group is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor de 334 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van Blue Sky Group. Het bestuur is van plan 'de opgebouwde en nog op te bouwen pensioenen elders onder te brengen', zo meldt het fonds in het jaarverslag over 2020. Het belegd vermogen bedraagt € 94,7 miljoen (2020)


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten