Pensioenfonds British American Tobacco
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds British American Tobacco
KVK nummer
412000820000
Dossier nummer
41200082

Pensioenfonds British American Tobacco verzorgt de pensioenregeling voor de circa 2.345 (ex-) werknemers en gepensioneerden van tabaksfabrikant BAT. Sinds 1 januari 2010 vallen nieuwe werknemers van de aangesloten ondernemingen in een andere pensioenregeling, die niet door het pensioenfonds wordt uitgevoerd. Het belegd vermogen bedraagt € 681 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten