Pensioenfonds Buizerdlaan - Gefuseerd met Pensioenfonds Allianz Nederland Groep
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Buizerdlaan - Gefuseerd met Pensioenfonds Allianz Nederland Groep
KVK nummer
243713330000
Dossier nummer
24371333

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan verzorgt de pensioenregeling voor de circa 930 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van voormalig Zwolsche Algemeene. Het belegd vermogen bedraagt € 197 miljoen. Het betreft een gesloten fonds.
De pensioenregeling voor de overige medewerkers van Allianz Nederland Groep en gelieerde ondernemingen wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Beide fondsen zijn op 1 juni 2018 samengevoegd.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten


Research & Kennisdeling