Pensioenfonds Capgemini Nederland
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Capgemini Nederland
KVK nummer
411844670000
Dossier nummer
41184467

Pensioenfonds Cap Gemini Nederland verzorgt de pensioenregeling voor de circa 14.070 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van Cap Gemini Nederland. Het belegd vermogen bedraagt € 835 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten