Pensioenfonds Citigroup Nederland
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Citigroup Nederland
KVK nummer
412008950001
Dossier nummer
41200895

Pensioenfonds Citigroup Nederland voert de pensioenregeling voor de 335 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van Citibank in Nederland. Het fonds is sinds 2006 een gesloten fonds. Het belegd vermogen bedraagt € 149 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten