Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland
KVK nummer
411990160000
Dossier nummer
41199016

Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland is onderdeel van Deutsche Bank AG en verantwoordelijk voor de pensioenregeling van de 2.480 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van de bank in Nederland. Het belegd vermogen bedraagt € 617 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten