Stichting Pensioenfonds Equens
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Stichting Pensioenfonds Equens
KVK nummer
411987000000
Dossier nummer
41198700

Stichting Pensioenfonds Equens voerde de pensioenregelingen uit voor de circa 2.9.20 (gewezen) medewerkers en pensioengerechtigden van equensWorldline en PaySquare. Het belegd vermogen was € 927 miljoen.

De pensioenen zijn per 1 januari 2020 overgedragen aan Centraal Beheer APF.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Mandatennieuws

Performance

Vermogensbeheerkosten