Pensioenfonds Eriks
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Eriks
KVK nummer
412390520000
Dossier nummer
41239052

Pensioenfonds Eriks voert in Nederland de pensioenregeling uit voor de circa 2.650 (gewezen) medewerkers en gepensioneerden van industrieel dienstverlener Eriks en diens dochterondernemingen. Het belegd vermogen bedraagt € 255 miljoen (2019).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten