Pensioenfonds Ernst & Young
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Ernst & Young
KVK nummer
411513290000
Dossier nummer
41151329

Pensioenfonds Ernst & Young voert de pensioenregeling uit voor de circa 17.670 (gewezen) medewerkers  en gepensioneerden van accountantskantoor EY. Het belegd vermogen bedraagt € 218 miljoen (2019).


Sinds 1 juli 2018 is Pensioenfonds Ernst & Young een gesloten fonds. Nieuwe medewerkers bouwen pensioen op bij Cappital, onderdeel van Aegon.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten