Pensioenfonds Flexsecurity
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Flexsecurity
KVK nummer
341113700000
Dossier nummer
34111370

Pensioenfonds Flexsecurity is het ondernemingspensioenfonds van de Randstad Groep Nederland. Het fonds voert de pensioenregeling uit voor de circa 227.670 (gewezen) flexwerkers en gepensioneerden van Randstad en gelieerde bedrijven. Het belegd vermogen bedraagt € 539 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten