Pensioenfonds Fluor Nederland (In liquidatie)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Fluor Nederland (In liquidatie)
KVK nummer
412221060000
Dossier nummer
41222106

Pensioenfonds Fluor Nederland regelt de eindregeling voor de circa 1.900 (gewezen) werknemers en gepensioneerden die tot 1 januari 2014 in dienst waren van Fluor, Fluor Consultants en Fluor Infrastructure. Het belegd vermogen bedraagt € 648 miljoen (2020).

De eindloonregeling is per 1 januari 2014 gesloten voor nieuwe werknemers. Die nemen deel aan een beschikbare premieregeling, uitgevoerd door ABN Amro.

Het fonds heeft juli 2021 besloten zichzelf op te heffen en alle rechten over te dragen aan Pensioenfonds PGB.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten