Pensioenfonds Forbo
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Forbo
KVK nummer
412311780000
Dossier nummer
41231178

Pensioenfonds Forbo voert de pensioenregeling uit voor de 2.550 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van Forbo Flooring, Forbo-Novilon en Forbo Eurocol Nederland. Het belegd vermogen bedraagt € 608 miljoen (2020).

Het bestuur doet onderzoek naar de toekomst van het fonds en bekijkt daarbij ook een overgang naar een apf of een bpf.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten