Pensioenfonds Ford Nederland (In liquidatie)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Ford Nederland (In liquidatie)
KVK nummer
411970640000
Dossier nummer
41197064

Pensioenfonds Ford Nederland verzorgde de regeling voor de circa 1.300 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van Ford Nederland. Het belegd vermogen bedroeg € 215 miljoen (2018). Aegon heeft de opgebouwde pensioenrechten en aanspraken van medewerkers van Ford Nederland overgenomen. Het fonds is in liquidatie.De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten