Pensioenfonds Fresenius Nederland (In liquidatie)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Fresenius Nederland (In liquidatie)
KVK nummer
410178260000
Dossier nummer
41017826

Pensioenfonds Fresenius Nederland is het pensioenfonds van de 922 (gewezen) medewerkers en gepensioneerden van de onderneming Fresenius Kabi, gespecialiseerd in klinische voeding en geneesmiddelen. Het belegd vermogen bedraagt € 103 miljoen (2019).

Het bestuur wil alle pensioenrechten en -verplichtingen overdragen aan apf STAP. Het fonds is in liquidatie.


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten