Pensioenfonds General Electric Nederland
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds General Electric Nederland
KVK nummer
342830580000
Dossier nummer
34283058

Pensioenfonds General Electric Nederland verzorgt de pensioenregeling voor de circa 2.545 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van het bedrijf en gelieerde ondernemingen. Het belegd vermogen bedraagt € 627 miljoen (2020).

Het fonds stopt en zal in 2021 opgaan in een apf.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten