Pensioenfonds HaskoningDHV
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds HaskoningDHV
KVK nummer
623067230000
Dossier nummer
62306723

Pensioenfonds
HaskoningDHV kreeg bij de oprichting in 2015 de vorm van een multi-opf. Het bestond uit compartiment SPH (voormalig Haskoning) en compartiment SPDHV (voormalig DHV). De twee compartimenten zijn in 2018 samengevoegd. Het fonds verzorgt de pensioenregeling voor de circa 9.225 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van het ingenieursbureau. Het belegd vermogen van beide compartimenten bedraagt in totaal € 1,11 miljard (2019).
De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Kringen


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten


Research & Kennisdeling