Pensioenfonds Honeywell
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Honeywell
KVK nummer
412004950000
Dossier nummer
41200495

Pensioenfonds Honeywell verzorgt de pensioenregeling voor de circa 3.120 (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van Honeywell Nederland (producent van onder andere motoren, thermostaten en verwarmingen). Het belegd vermogen bedraagt € 775 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten