Pensioenfonds Huntsman Rozenburg
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Huntsman Rozenburg
KVK nummer
411256740000
Dossier nummer
41125674

Pensioenfonds Huntsman Rozenburg verzorgt de pensioenregeling voor de 2.110 (gewezen) medewerkers en gepensioneerden die tot 1 januari 2016 in dienst zijn getreden bij het chemisch bedrijf Huntsman Holland. Voor medewerkers die na die datum in dienst traden, is een DC-regeling van toepassing die niet door het fonds wordt uitgevoerd. Het belegd vermogen bedraagt € 644 miljoen (Q1 2021).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten