Pensioenfonds IBM Nederland
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds IBM Nederland
KVK nummer
412154240001
Dossier nummer
41215424

Pensioenfonds IBM Nederland is het ondernemingspensioenfonds van IBM. Het fonds voert de pensioenregelingen uit voor zo'n 13.440 (oud-)werknemers en gepensioneerden van het bedrijf in Nederland. Het belegd vermogen bedraagt € 5,26 miljard (2021).


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Mandatennieuws

Performance

Vermogensbeheerkosten