Pensioenfonds ING
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds ING
KVK nummer
412144530000
Dossier nummer
41214453

Pensioenfonds ING is een gesloten pensioenfonds en voert de pensioenregelingen uit voor de  (gewezen) werknemers en gepensioneerden van ING Bank en NN Group die tot eind 2013 in dienst waren.


Werknemers van ING Bank en NN Group bouwen sinds die datum pensioen op bij ING CDC Pensioenfonds of bij NN CDC Pensioenfonds in een nieuwe pensioenregeling.


Het fonds heeft een belegd vermogen van € 27,0 miljard (Q2 2022).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Research & content


Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Mandatennieuws

Performance

Vermogensbeheerkosten