Pensioenfonds Medisch Specialisten
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Medisch Specialisten
KVK nummer
411774850000
Dossier nummer
41177485

Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het beroepspensioenfonds voor de 18.050 actieve, gewezen en gepensioneerde medisch specialisten in Nederland. Het belegd vermogen bedraagt € 14,57 miljard (2021).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten