Pensioenfonds NEG Nederland (In liquidatie)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds NEG Nederland (In liquidatie)
KVK nummer
410150620000
Dossier nummer
41015062

Pensioenfonds NEG (voorheen Pensioenfonds PPG) voerde de pensioenregeling uit voor de circa 1.475 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van Electric Glass Fiber NL in Hoogezand, onderdeel van NEG (Nippon Electric Glass). Het belegd vermogen bedroeg € 336 miljoen.

Het fonds heeft zich per 1 januari 2021 aangesloten bij Pensioenfonds PGB. Het fonds is sindsdien in liquidatie.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten