Pensioenfonds NIBC (In liquidatie)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds NIBC (In liquidatie)
KVK nummer
411513160000
Dossier nummer
41151316

Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling uit voor de circa 2.125 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van de NIBC Bank. Het belegd vermogen bedraagt € 438 miljoen (2020).

Het fonds brengt de pensioenen onder bij De Nationale APF (augustus 2021) en zal daarna worden geliquideerd.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten