Pensioenfonds Notariaat
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Notariaat
KVK nummer
411982180001
Dossier nummer
41198218

Pensioenfonds Notariaat  is een fusiefonds, op 1 maart 2017 ontstaan door de samenvoeging van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in Notariaat en Stichting Notarieel Pensioenfonds. Pensioenfonds Notariaat voert de collectieve pensioenregelingen uit voor de bijna 26.400 (actieve, gewezen en gepensioneerde) notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers in het notariaat. Het belegd vermogen bedraagt € 3,26 miljard (2019).
De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel

Nieuws


Pensioenregelingen

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten