Pensioenfonds Pensura
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Pensura
KVK nummer
301902870000
Dossier nummer
30190287

Pensioenfonds Pensura voert de pensioenregeling uit voor de 1.004 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van Diversey Europe Operations, Diversey, Diversey Netherlands Productions en Diamond (BC) Netherlands Holding. Het belegd vermogen bedraagt € 192 miljoen (2019).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten