Pensioenfonds PepsiCo Nederland
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds PepsiCo Nederland
KVK nummer
301694150000
Dossier nummer
30169415

Pensioenfonds PepsiCo Nederland is ontstaan uit de fusie in december 2013 van de Stichting Pensioenfonds Duyvis (SPD) en de Stichting Pensioenfonds Smiths (SPS). Het fonds verzorgt de pensioenregeling voor de 1.730 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van de snackonderneming. Het belegd vermogen bedraagt € 399 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten