Pensioenfonds Pon
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Pon
KVK nummer
543853180000
Dossier nummer
54385318

Pensioenfonds Pon is het laatste multi-ondernemingspensioenfonds van Nederland en bestaat uit vier kringen, door het fonds ringen genoemd. Elke ring heeft een eigen pensioenreglement en een eigen pensioenvermogen. Het gaat om:
• Ring P: voorheen Stichting Pensioenfonds Pon Holdings
• Ring K: voorheen Stichting Pensioenfonds Gazelle
• Ring G: voorheen Stichting Pensioenfonds Geveke
• Ring A: voorheen Stichting Anw-fonds Pon Holdings


De vier ringen hebben gezamenlijk 16.460 (gewezen) werknemers en gepensioneerden en een pensioenvermogen van zo'n € 616 miljoen (2020).

Het fonds wordt in ten minste drie losse pensioenfondsen opgesplitst. De splitsing staat gepland voor 2021.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Kringen


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer