Pensioenfonds PostNL
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds PostNL
KVK nummer
410116000000
Dossier nummer
41011600

Pensioenfonds PostNL is verantwoordelijk voor de pensioenen van de 98.065 (oud-)werknemers en gepensioneerden van PostNL. Het belegd vermogen van het fonds is € 9,09 miljard (Q2 2022).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Nieuws


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Mandatennieuws

Performance

Vermogensbeheerkosten