Pensioenfonds Remia (Geliquideerd)
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Remia (Geliquideerd)
KVK nummer
411781770000
Dossier nummer
41178177

Pensioenfonds Remia verzorgde de pensioenregeling voor de circa 400 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van de fabrikant van vetten, dressings en sauzen. Het vermogen bedroeg eind 2016 € 65 miljoen. Alle verplichtingen en het vermogen zijn in 2017 overgegaan naar Pensioenfonds PGB. Het fonds is vervolgens geliquideerd.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


KerncijfersResearch & Kennisdeling