Pensioenfonds Robeco
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Robeco
KVK nummer
411261390000
Dossier nummer
41126139

Pensioenfonds Robeco is een zelfstandige organisatie, met als doel het verzorgen van de pensioenvoorziening voor de circa 2.770 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van Robeco. Het fonds heeft een belegd vermogen van € 868 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten