Pensioenfonds Rockwool
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Rockwool
KVK nummer
410660940000
Dossier nummer
41066094

Pensioenfonds Rockwool verzorgt de pensioenregeling voor de 3.140 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van Rockwool, producent van steenwol isolatiemateriaal. Het belegd vermogen bedraagt € 422 miljoen (2019).

Het fonds sluit zich in 2021 mogelijk aan bij Pensioenfonds PGB.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie

Van de bestuurstafel


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten