Stichting Pensioenfonds SABIC
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Stichting Pensioenfonds SABIC
KVK nummer
140768110000
Dossier nummer
14076811

Pensioenfonds SABIC voert de pensioenen uit voor de bijna 8.400 (oud-)medewerkers en gepensioneerden van de ondernemingen SABIC Europe, SABIC Limburg, SABIC Innovative Plastic, SABIC Global Technologies en SABIC Capital. Het belegd vermogen van het fonds is €3,14 miljard (Q4 2020).


De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Pensioenregeling

Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten