Pensioenfonds Sagittarius
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Sagittarius
KVK nummer
411948760000
Dossier nummer
41194876

Pensioenfonds Sagittarius is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenen uitvoert voor de circa 3.395 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van de Nederlandse Rexel- en Hagemeyer-bedrijven. Het belegd vermogen bedraagt € 356 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten