Pensioenfonds Essity
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Essity
KVK nummer
517022660001
Dossier nummer
51702266

Pensioenfonds Essity (voorheen Pensioenfonds SCA) verzorgt de pensioenregeling voor de circa 3.620 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van de Essity Holding Netherlands (hygiëne en gezondheid) en gelieerde bedrijven. Het belegd vermogen bedraagt € 594 miljoen (2020).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten