Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland
KVK nummer
320771050000
Dossier nummer
32077105

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland verzorgt de pensioenregeling voor de circa 5.570 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van de verpakkingsonderneming. Het belegd vermogen bedraagt € 823 miljoen (2020).
De deelnemers aan Pensioenfonds Smurfit Nederland bouwen sinds 1 januari 2017 ook hun pensioen op bij Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland.

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten