Pensioenfonds Staples
Pensioenfonds

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pensioenfonds Staples
KVK nummer
410791690000
Dossier nummer
41079169

Pensioenfonds Staples verzorgt het pensioen voor de circa 9.070 (gewezen) werknemers en gepensioneerden van kantoorartikelenonderneming Staples en diens voorgangers. De pensioenregeling geldt voor alle werknemers die op 31 december 2014 in dienst waren. Vanaf 1 januari 2015 treden er geen nieuwe deelnemers meer toe. Het belegd vermogen bedraagt € 939 miljoen (Q2 2021).

De laatste (kwartaal)cijfers zoals gerapporteerd door het pensioenfonds kunnen afwijken van het Vermogen onder beheer in € (x 1000) vermeld in Pensioen Pro Insights. Pensioen Pro Insights gaat uit van de marktwaarde (reële waarde) van het belegd vermogen zoals gerapporteerd in de jaarrekening.

Organisatie


Partners

Kerncijfers

Dekkingsgraad

Vermogen onder beheer


Beleggingen

Performance

Vermogensbeheerkosten